DR ANTHONY MELVIN CRASTO,WorldDrugTracker, helping millions, A 90 % paralysed man in action for you, I am suffering from transverse mylitis and bound to a wheel chair,With death on the horizon, This will not stop me, Gods call only..........
DR ANTHONY MELVIN CRASTO Ph.D ( ICT, Mumbai) , INDIA 29Yrs Exp. in the feld of Organic Chemistry,Working for GLENMARK PHARMA at Navi Mumbai, INDIA. Serving chemists around the world. Helping them with websites on Chemistry.Million hits on google, world acclamation from industry, academia, drug authorities for websites, blogs and educational contributio
n

Sunday, 24 April 2016

Mutlu Aytemir

Mutlu Aytemir.


Mutlu Aytemir

Prof.Dr. - Hacettepe University


 Mutlu Dilsiz Aytemir


Summary

Medicinal Chemistry, Drug Development, Heterocycles, Antibiotics

Experience

Ögretim üyesi

Hacettepe University
– Present (23 years 7 months)Ankara-Turkey
profesör

Profesör

Hacettepe University
– Present (23 years 7 months)Ankara, Turkey
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,
Farmasötik Kimya ABD.

Publications

Prof.Dr.(Link)

European Journal of Medicinal Chemistry 45, 4089-4095 (2010).
2010

Prof.Dr.(Link)

J. Enz. Inh. Med. Chem. 28(3), 627-638 (2013)
2013

Languages

  1. İngilizce

    Professional working proficiency

 


 
Education

Hacettepe Üniversitesi

Eczacılık, Eczacılık

Hacettepe Üniversitesi

Lisans, Eczacılık
2010 : Profesör
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
Profesör : 24.11.2010

2004 : Doçent
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi,
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
Doçentlik Derecesi : 8.12.2004

2000 : Doktora derecesi (Ph.D.)
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
06.03.1995 - 26.06.2000

1995 : Bilim Uzmanlığı derecesi (M.Sc.)
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
19.10.1992- 03.02.1995

Trabzon Lisesi

Lise
Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR
 
 
 
 
 
Doğum Tarihi   
Doğum Yeri   
Uyruğu                
Medeni Hali    
Adres (iş)     
 

Telefon  
Faks   
E-mail     
URL
Yabancı Dil  
: 17 Ekim 1971
: Trabzon  
: T.C.
: Evli, 1 çocuk  
: Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi,
  Farmasötik Kimya Anabilim Dalı,
  06100 Sıhhiye-Ankara
: 0 312 3240333/114
: 0 312 3114777
: İngilizce  
 
 
EĞİTİM DURUMU
2010              : Profesör
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
Profesörlük Ünvanı Aldığı Tarih: 24.11.2010

2004-2010     : Doçentlik derecesi
Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
Doçentlik Ünvanı Aldığı Tarih: 8.12.2004

1995-2000     : Doktora derecesi (Ph.D.)
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
Başlangıç Tarihi  : 06.03.1995
Bittiği Tarih        :  26.06.2000
 
1992-1995     : Bilim Uzmanlığı derecesi (M.Sc.)
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
Başlangıç Tarihi  : 19.10.1992
Bittiği Tarih        :  03.02.1995
 
1988-1992    : Lisans (Pharm.)      Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
1985-1988    : Lise Öğretim    Trabzon Lisesi, Trabzon
1982-1985    : Orta Öğretim    Cumhuriyet Ortaokulu, Trabzon
1977-1982    : İlk Öğretim    Dumlupınar İlkokulu, Trabzon
 
MESLEKİ AŞAMA VE FAALİYETLER

Kasım 2010 - Bugüne kadar   : Profesör, Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Eylül 2007 - Kasım 2010   : Doçent, Öğretim Üyesi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

8 Aralık 2004                        : Doçentlik Ünvanı

Kasım 2004 - Eylül 2007       : Öğretim Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Haziran 2000 - Kasım 2004  : Doktor, Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Nisan 1998 – Nisan 2000  : University of London, King’s College, Pharmacy Dept. London-UK

Danışman Profesör : Robert C. Hider

Şubat 1995 - Haziran 2000 : Bilim Uzmanı, Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

Ocak 1994 - Şubat 1995 : Araştırma Görevlisi

Hacettepe Üniv., Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Ankara-Türkiye

 
 TEZLER
Sübstitüe 4(1H)-piridinon ve 4(1H)-piridintiyon Türevi Bileşikler Üzerinde Çalışmalar, Doktora (Ph.D.) Tezi, 26 Haziran 2000, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı.
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Dilek Demir Erol
Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Robert C. Hider
 
1,2,3-Trisübstitüe-4(1H)-piridinon Türevleri Üzerinde Çalışmalar, Bilim Uzmanlığı (M.Sc.) Tezi, 3 Şubat 1995, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Dilek Demir Erol
 
SONUÇLANDIRILMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ
“Bazı Hidroksipiron Türevi Mannich Bazlarının Tasarımı, Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi”
Tez öğrencisi: Ecz. Gülşah Demiryürek (Arş.Gör.)
Tez başlangıç ve bitiş tarihi: 09.02.2008 - 26.01.2010
  

YURTDIŞI ÇALIŞMASI

1998-2000: Doktora tezinin kimyasal sentez çalışması ve floresan probların hazırlanması konularında University of London, King’s College, Pharmacy Dept. London-UK çalışılmıştır.
Danışman Profesör Robert C. Hider
 

MESLEKİ ÜYELİKLER

· Türk Farmasötik ve Medisinal Kimya Derneği
· H.Ü. Farmasötik Kimya Araştırma ve Geliştirme Derneği (21.04.2005-2007 Denetleme Kurulu üyesi)
· FABAD Farmasötik Bilimler Ankara Derneği
· H.Ü. Eczacılık Fakültesi Mezunlar Derneği
· İlaç Araştırmacıları ve Uygulayıcıları Derneği
· American Chemical Society (ACS) (2011-Bugüne kadar)
· European Federation for Pharmaceutical Sciences- EUFEPS (1999)
· Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Koordinatörü (12.03.2012- Bugüne kadar)
· Hacettepe Eğitim Araştırma ve Hizmet Vakfı –Asil Üyeliği-Genel Sekreter (Mayıs 2012- Bugüne kadar)
· Hacettepe Üniversitesi Bilim ve Sanat Ödülleri Değerlendirme Komisyonları, Tıp ve Sağlık Komisyonu Üyeliği (30.05.2012- Bugüne kadar)
 
 
E-Posta:Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR
 
 
 
 
 
17 Ekim 1971 yılında Trabzon’da doğdu. İlk öğrenimini, 1982 yılında Dumlupınar İlkokulunda tamamlayıp Cumhuriyet Ortaokuluna başladı. Lise öğrenimini Trabzon Lisesinde 1985-88 yılları arasında tamamladı.  1988 yılında başladığı Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Aynı yıl H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda başladığı 1,2,3-Trisübstitüe-4(1H)-piridinon Türevleri Üzerinde Çalışmalar başlıklı Yüksek Lisans Tezi’ni 1995 yılında tamamlayarak “Bilim Uzmanı” ünvanını aldı.
1995 yılında TÜBİTAK-Bilim Adamı Yetiştirme Grubu Yurt İçi Doktora Bursu’nu kazandı. 1998–2000 yılları arasında İngiltere’de Londra Üniversitesi, King’s College, Pharmacy Department’da Prof.Dr. Robert C. Hider ile Sübstitüe 4(1H)-piridinon ve 4(1H)-piridintiyon Türevi Bileşikler Üzerinde Çalışmalar konulu Doktora tez çalışmasını tamamladı. 26 Haziran 2000 tarihinde “Doktor” ünvanını aldı ve 8 Aralık 2004 tarihinde “Doçent” oldu. 24.11.2010 tarihinde ise "Profesörlük" ünvanını aldı.
2004-2005  Novartis, Farmasötik ve Medisinal Kimya, İlaç Tasarım ve Geliştirme,   Araştırma Ödülleri’nde üçüncülük ödülünü, 2006 Türk Eczacıları Birliği Eczacılık Akademisi teşvik ödülünü ve Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenen L’Oréal Türkiye Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursu 2007 ”  kazanmıştır.
4 Uluslararası Kongre Organizasyonunda bulundu ve 16 uluslararası toplantıya bildiri ile katıldı. Tamamlanmış 6 ve halen devam etmekte olan TÜBİTAK ve H. Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi projesi bulunmaktadır. 2005 yılından itibaren çeşitli Meslek Derneklerinde değişik görevler alan Prof. Dr. Mutlu Dilsiz Aytemir halen H.Ü. Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış 29 makalesi, sunulmuş 2'si sözlü olmak üzere 52 bildirisi ve 80 atıfı olup evli ve 1 çocuk annesidir.
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Antikonvülsan Aktivite Grubu:
Prof. Dr. Ünsal ÇALIŞ - Kişisel Web Sitesi
Prof. Dr. Mutlu AYTEMİR
Dr. Ecz. Ebubekir SEPTİOĞLU - Kişisel Web Sitesi
 
E-Posta:


 

////////////